Автор: Peni4A

Viewing only articles authored by Peni4A.

Ное
30
Да започне с това какво се съдържа във фигурите които се правят на поляната.:oops:
Всички фигури се различават по техните различни компоненти:
линии, лупинги, тона, “чупещи тона”, зависвания, свредели и комбинации от лупинги и тона:

ЛИНИИ
Всички акробатични фигури започват и завършват с хоризонтална линия с определена
дължина. Всички линии във фигурите имат начало и край, които определят тяхната дължина. Общата дължина на вертикалните линии е продиктувана от изпълнението на авиомодела. Всеки път, когато тоната са разположени на една линия, дължината на линията преди и след тях трябва да е еднаква. Те предхождат и последват лупингите.
Полет по права линия е една от най-трудните фигури.

ЛУПИНГИ
По дефиниция, лупингът трябва да има постоянен радиус и трябва да се изпълнява във
вертикална равнина. Началото и края му е добре очертана линия, която за завършване на лупинга е хоризонтална. За част от лупинга обаче, такава линия може да бъде и в друга равнина на полет, изисквана от особеностите на фигурата.
Лупингите и частите от лупинги в една фигура трябва да имат еднакъв радиус.
Всеки лупинг или част от лупинг, трябва да се изпълнява без накъсване на кръга.
При три, четири, шест и осемъглови лупинги
Главният критерий е: лупингът трябва да има равни страни и точни ъгли за посочената
фигура и цяла група лупинги трябва да има еднакви радиуси.

ТОНО
Тоната и части от тона може да се летят като индивидуални фигури или част от други
фигури. Има и тона или част от тона изпълнени в определена посока Следните критериите са приложими за всички тона:
1) Размерът на тоното трябва да бъде постоянен.
2) Тоното трябва да има витка с подчертани начало и край.
3) Всички тона летени в линия между част от лупинги трябва да бъдат разположени в средата на тази линия. Ако не е споменато друго.
4) Тактовите тона във фигури трябва да имат еднакъв въртящ размер и тактовете
трябва да са с еднаква продължителност, всеки по...