Terms and rules

Въпреки, че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възмжно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Вие разбирате, че всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра (като изключим съобщенията, пуснати от тези хора), и следователно те не носят никаква отговорност.

Приемате се да не пишете никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите (както и уведомяването на вашия доставчик). IP адресите, от които са направени всички съобщения се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи. Приемате, че уебмастъра, администратора и модераторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят за уместно. Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, във база данни. Въпреки, че тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни без вашето одобрение, уебмастъра, администратора и модераторите на този форум не могат да бъдат отговорни за всякакви хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данните.

Тази форум система използва cookies, за да записва информация на вашия компютър. Тези cookies не съдържат никаква информация за вас; използват се само за да подобрят функционалността на форумите. Мейл адреса ви се използва само за потвърждение на детайлите по регистрацията и паролата ви (и за изпращане на нови пароли, ако случайно забравите текущата си).

Създателите на форума си запазват правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. На сайта не се дупускат материали, показващи насилие, детска порнография и други подобни забранени от законодателството на Р. България. Част от материалите са предоставени от чуждестранни страници и ако някои предяви иск срещу дадени материали, то същите незабавно ще бъдат свалени от сайта. След влизането си в този сайт, вие носите отговорност за евентуални морални и материални щети, причинени на Вас или от Вас.

Относно линкове на сайта, създателите не носят отговорност за съдържанието на страниците, към които водят. Създателите на сайта не носят отговорност за лица несъобразили се с предупреждението. Създателите на сайта се задължават да пазят тайната на кореспонденцията, както и да не разгласяват създадените потребителски имена и пароли или друга лична информация предоставена от посетителите на сайта, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Създадетелите на сайта не са отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията и снимките, която създателите на сайта и вие помествате в този сайт. Създателите на сайта имат правото, но не и задължението да премахват материали считани, че представляват форма на насилие срещу някои от членовете. Създателите на сайта не гарантират за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в този сайт, както и няма да носят отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите се е доверил на тази информация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна

ВНИМАНИЕ!!! Някой майл сървъри третират изпратените от форума регистрационни писма като СПАМ. Има вероятност уведомителното писми за регистрация да не бъде получено или да е в СПАМ раздела на вашата поща!!!

Избирайки Съгласен съм... вие приемате горепосочените условия

Нагоре