Настройка и калибриране на Spektrum AVC приемници (SRS4210, SRS4200 и подобни)

Xape

Модератор
Модераторски Екип
Който не е ползвал AVC приемник, нека се запознае с приложеното видео.
AVC приемниците имат своята специфика при инсталация и настройка на нов модел.

Къде най-често настъпва объркване - при всеки бинд, AVC приемника трябва да се калибрира!
Правят се минимум два бинда (съответно 2 калибрирания) за всеки нов модел!
- Първото бинд/калибриране е при чисти настройки на радиото (100% servo travel);
- Втория бинд е след като се въведат конкретните настройки за модела (servo travel, subtrim, reverse и др).

Преди настройките, осигурете здраво закрепване без хлабини на приемника!

Накратко последователността изглежда така:
1. I-ви бинд;
2. I-во калибриране;
3. Настройвате модела (servo travel, subtrim, reverse и др);
4. II-ри бинд;
5. II-ро калибриране;
6. Остава да настроите AVC гейновете от апаратурата.

Ако нещо не е ясно, поствайте въпросите в тази тема.


P.S. Инструкциите за калибриране започват около 2:50
 
Последна промяна:
Нагоре