Община, Неправилно парикране. НЕЗАКОНОСЪБРАЗНИ АКТОВЕ

chmpe

Редовен Потребител
Привет колеги,

Сигурен съм че на много от вас им се е случвало да си намерят на предното стъкло ЖЪЛТО ЛИСТЧЕ със заплахи за неправилно паркиране и че ако не се явите еди къде си ще ви бъде съставен АКТ.

На мен ми беше съставен такъв АКТ, след което и Наказателно Постановление (НП) с което ми наложиха глоба, но Понеже аз обичам да си търся правата и обжалвах НП по определения от зкона ред. Не ми е първото което обжалвам няма и да ми е последното, ако пак некомпетентен орган реши да си делегира права и да ми напише незаконосъобразен АКТ и НП.

Готов съм да помогна на всеки за да си обжалва НП пред съда. До този момент имам отпаднали над 15 НП
Това е поредното ми отпаднало
Ето цялото решение на съда http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=BkV6lvUVQx8=

Интересно е да се прочете, защото ще видите колко много неща е нарушил Столичния Общински съвет, Столична община и кмета на район Изгрев.


Ето само една от тях, но е една от основните:


Затова и съдебният състав, предвид липсата на законови делегиращи пълномощия да бъдат приемани наредби, с които се допълват законови правила, счита, че въведените в двете наредби на СОС – НОДТСО и НИПОЗССО забрани за преминаване, спиране и паркиране на ППС, извън законовите забрани, се явяват незаконосъобразни като част от подзаконов акт (съответната наредба), поради противоречие с по-висш по степен нормативен акт (закон), което позволява въобще да не бъдат прилагани въпросните разпоредби от двете наредби на СО, а да бъдат приложени законовите разпоредби на ЗДвП, които обаче и не въвеждат забрани за паркиране в „общински озеленени площи”, а и въобще не се твърди да е налице нарушение по ЗДвП.
 
Нагоре