Освобождаване на пратки от Митница

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
От 01.07.2016 г. влиза в сила нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки.

Пълният текст може да се види на сайта на Агенция Митници.

На кратко - изискването е от Европейският съюз и промяната се състои в това че всяка пратка вече над 15 EUR ( 30лв ) трябва да бъде освобождавана с митническа декларация. Досега такива пратки се освобождаваха само с извлечение от Paypal или фактура от сайта от който са закупени, а митническа декларация се изискваше за стоки над 150 EUR( 300лв ) , или ако стоката пристигне на митница към летище София.

Според новата процедура имате 2 възможности:

1. Да подпишете декларация че сте съгласни Български Пощи да ви представляват пред Агенция Митници - като услугата струва 12лв. В този случай дължите следните такси

 • 3.50лв пощенска такса
 • 12лв за митническата декларация
 • 20% ДДС от стойността на пратката + транспорта към нея.

Аз лично вече пробвах този вариант - като цяло работи, но е доста по БАВЕН и ТРОМАВ процес от преди. Ще опиша как изглежда за гр. София

Процеса отнема между 2 и повече работни дни. След като си вземете митническото известие от Пощата, отивате на 13 гише в Митницата ( гр. София ) и там на гърба на известието подписвате декларация че се съгласявате БП да ви представляват пред Агенция Митници. Носите си разпечатка от Paypal, както и разпечатка от сайта от който сте закупили стоката - като ако пратката има тракинг номер, той трябва да фигурира там.
Дописвате върху една от двете разпечатки с химикал какво точно получавате на Български и ги подавате на гишето. Там ви записват телефонният номер и казват, че ще се обадят като е готово.

Изчаквате обаждане - при мен това става на следващият работен ден. Отивате на гише 28 което вече е каса, и там заплащате всичките такси накуп - 3.50лв + 12.00лв + ДДС, след което си вземате пратката от гише 30 както преди.


2. Да подадете декларацията по електронен път през софтуера на Агенция Митници с ваш електронен подпис. Като цяло доста сложна процедура - въпреки че вече най-упоритите са успели. Процедурата изобщо не е предвидена да се изпълнява от обикновени хора, поради сложността на софтуера и декларацията, обаче по Европейският закон Агенция Митници е задължена да предложи такъв вариант. В следващият пост ще опиша какво научих по въпроса.
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
Във форума БГ-МАМА намери доста информация по въпроса, като цяло звучи и изглежда страшно, но ето какво намерих, в тези полезни постове от NAZGUL и MAMA GALQ - тук , тук и тук , като слагам по интересните извадки тук + няколко снимки.


Поле 1 Декларация. В първото подразделение се избира режим IM, във второ код на режима A
Поле 2 Изпращач. Въвеждат се всички известни данни за изпращача.
За пощенска пратка данните от полето FROM на CN23
Поле 8 Получател. Въвеждат се данните на получателя, т.е.
вие като ползвател - в горното поле EORI номера, в долното по
желание данните. Ако е попълнен EORI не задължително попълването на останалите данни
Поле 14 Декларатор. Същото като Поле 8. В малкото най-дясно квадратче се избира 1 - Декларатор
Поле 21 - трябвало да се избера КОЛЕТ , и да се напише тракинг номера.
Поле 25 Транспорт през граница. Попълва се 50 - Пощенска пратка
Поле 26 Транспорт в държавата. Попълва се 50 - Пощенска пратка
Поле 27 Място на разтоварване. Не е задължително, избира се ЕКНМ на града в който е пратката.
Поле 29 Входяща митница. В първото подразделение се избира кода на
митническото бюро или управление към което има пощенски клон
( пратката би трябвало да е там ). Във второто подразделение се попълва датата от печата на известието от митницата
Поле 30 Местонахождение. С думи населеното място в което се намира клона на БП.
Поле 5 Брой стоки. Попълва се боря на различните стоки. Ако има два броя еднакви стоки се попълва 1 ( едно ).
Този брой трябва да съответства на броя описан в страница две.
Поле 6 Брой колети. Попълва се 1. Предполагам, че няма да получите една пратка с два или повече пакета.
Поле 7 Справочен номер. Не е задължително но ако на декларацията случайно има едно UCN то се попълва в това поле.
Поле 35 Бруто тегло. Има го в CN23. Това е общото бруто на всички стоки описани в стр. 2. Ако е под 1 кг. се
попълва с точност до 3-ти десетичен знак. Ако е над 1 кг се закръглява до цял килограм от 0.5 нагоре под 0.5 надолу
Поле 15 Код държава износ. Избира се кода в поле 15а. Самото поле се попълва автоматично
Поле 17 Код държава получаване. Избира се кода на България в 17а. Самото поле се попълва автоматично
Поле 20 Условия на доставка. В първото подразделение се избира DAP, във второто се пише града на получаване,
в третото подразделение се избира BG
Поле 22 Валута и стойност. Първото подразделение се избира от номенклатура, във второто се въвежда стойноста от
декларацията. Ако декларирана се различава от действително платената - избора е Ваш.
Поле 23 Валутен курс. Взема се стойноста от сайта на митниците. Стойноста е към датата на подаване на декларацията.
Поле 24 Вид сделка. В първо подразделение 1, във второ 1. В тестовия сайт има грешка в номенклатурата.
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
Ако получавате нещо което е подмяна в гаранция кодът в първото подразделение трябва да е 2.
Поле 54 Място и дата. Мястото датата и код 1 в последното подразделение.
В останалите полета се попълват имената и данните на декларатора

Поле 31 Колети и описание. В първото подразделение се записва наименованието на стоката,
във второто подробно описание и пакетиране. Пример, дебело подчертавам че е пример.
В първото подразделение "Зарядно за телефон", във второто "Зарядно за телефон UGREEN
QuickCharge 15W" а на нов ред се добавя кода на опаковката [PA=1]. Кодовете ги има в Наредба 17.
Поле 32 Стока номер. Попълва се автоматично.
Поле 33 Код на стоката. Попълва се кода на стоката според ТАРИК. Първо и второ подразделение
се въвежда деветцифровия код на стоката, трето четвърто и пето се попълват само ако има допълнителни
кодове пак по ТАРИК. Ако няма се пише 0 ( трето,четвърто и пето 0000 )
Поле 34 Държава произход. Буквенния код на произхода на стоката описана в поле 31.
Поле 35 Тегло бруто. Записва се бруто тегло на стоката описана в поле 31.
Правилата за закръгление са същите като поле 35 от страница 1.
Поле 36 Преференции. В първото подразделение се избира 1, във второто 00.
Ако в ТАРИК има описана някаква преференция за мито, по-добре съгласувайте
съдържанието на това поле с човек който е навътре.
Поле 37 Режим. Първото подразделение е кода на искания режим, второто на
предшестващия. В общия случай се попълва/избира 40 в първото подразделение и 00
във второто. Третото е код процедурна мярка. Попълва се 000 освен ако няма
предвидена такава ( например освободена от ДДС ). Една подробност. В случай,
че по ТАРИК има ставка Мито, но стойноста на пратката е под прага от 150 евро
се въвежда процедура C07. Ако е от ФЛ към ФЛ кода е C08.
Поле 38 Нето тегло. Правилата са същите като за бруто
Поле 42 Цена на стоката. Цената на стоката във валутата от клетка 22.
Сумата от цената на всички стоки трябва да съвпада с цената въведена в Поле 22
Поле 45 Уточняване. Попълва се общата сума на всички допълнителни елементи
които трябва да се прибавят към цената на стоката за определяне цената на
митническата стойност ( транспорт, комисионни и т.н. ).
Поле 46 Статистическа стоиност. Стойноста на стоката по фактура в левове +
уточняване ( до два знака след десетичния разделител )
Вземане. Код A00 Мита върху промишлени стоки( ако има за конкретната стока ).
Облагаемата стойност е сума от цената на стоката + стойноста от поле Уточняване.
Размера се взема от ТАРИК за съответния код на стоката
Вземане. Код B00 ДДС. Облагаемата стойност е сумата от цената на стоката +
стойноста от Уточняване + размера на дължимото Мито ако има такова.
Поле 47 Изчисляване на вземанията/Сума от всички МЗ за стоката.
Не се въвежда нищо - програмата го смята.
Поле 12 Елементи на стойноста. Въвежда се сумата от всички митнически стойности.

1bg m.jpg 2 bg m.jpg 3 bg m.jpg
 
Последна промяна:

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
Приложени документи.

N350 - Търговска фактура ако има такава.
N750 - Документа за превоз по поща.
N787 - Бордеро за платени митнически задължения.и да кажа че има едни задължителни кодове за попълване в приложени док.
N750-Номер на пощ.пратка пише го на едно зелено известие от пощата при мене беше 838/3
Y931,Y065,Y800,Y900,Y032-ДРУГИ
,N380-фактура
N787 платежно за ддс
прилагате онази бланка от известието със зелени букви беше някаква , фактурата от сайта , ПН за ДДС
Само те се носят на място в митницата , след като са ви приели успешно декларацията и са
Ви върнали един номер започва с MRN по електронния път

Пратката я взех с разпечатка от сайта с MRN номера в същия ден в който го получих/ДНЕС/ и занесох приложените документи.
В Пловдив тези неща се носят на Кукленско шосе , а пратката се взима от Иван Рилски

в ecustoms.bg след регистрацията се влиза в електронни митници после горе има вход и се попълва ЕАД - свободно обръщение

преди подаване се правят донастройки на Java
на Java (задължително 32-битова) и добавете в
>> Exception site list:

Износ:
https://ecustoms.bg:8000/misi
https://ecustoms.bg:8000/misi/xmlSign/index

БАЦИС:
https://extlb.bacis.customs.bg/
http://extlb.bacis.customs.bg/

Внос:
https://ecustoms.bg/dtiweb/
https://ecustoms.bg/dtiweb/sad.do
https://ecustoms.bg/dtiweb/manifest.do

и !!! като свалиш и инсталираш мозилата и махни отметката за автоматично обновяване /ъпгрейдване
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
Аз лично още не съм тествал този вариант с електронното подаване, но определено ще трябва да го разуча.
 

SASHO

Редовен Потребител
До колкото разбирам вече всички пратки над 15 евро себестойност без транспорт, отиват на митница, вместо сегашните 30 евро. Това митниците или превозвача как го установяват - от стойността отбелязана на пакета, или?
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
До колкото разбирам вече всички пратки над 15 евро себестойност без транспорт, отиват на митница, вместо сегашните 30 евро. Това митниците или превозвача как го установяват - от стойността отбелязана на пакета, или?

Не е имало сегашни 30 евро :) , и преди си беше 15 евро, и трябваше да си ходят на митница. Една пратка отива на митница според някои от следните показатели:

 • Ако пратката е със стойност отбелязана на пакета над 15 евро.
 • Ако пратката е мобилен телефон, компютър , фотоапарат и т.н. Митничарите отдавна са научени да разпознават такива стоки.
 • Ако пратката е по тежка от 500 грама - често отива на митница.

Горното не са закони - а "неписани правила" , изключения има много - но като цяло това е. Също така , дори и пратка от 5$ може да отиде на митница :)
 

SASHO

Редовен Потребител
Ясно, било е 30 лв значи, кой знае какво съм гледал :) И съм минавал без митници, заради отбелязаните обикновено 10$ на пакета и малкото му тегло, защото правя поръчки за леки и малки по обем неща на стойност около 25 $, а самият онлайн магазин без да ги моля записват на пакета 10$ - gift :)
Попитах, защото опита ми е оскъден и Благодаря за разяснението.
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
Така е както казваш да - преди често минаваха без митница, сега обаче заради новите правила , много пратки отиват там без значение малката стойност на тях.
 

chmpe

Редовен Потребител
Аз лично още не съм тествал този вариант с електронното подаване, но определено ще трябва да го разуча.
Трябва да го тестваме и да го правим, защото днес бях на митница АЕРОГАРА (пратка DHL) на митническите бюра пред митницата ти правят декларацията, която накрая подписваш с електронният си подпис (Вече неможе с дискейти и флашки), само че бях незкрайно неприятно изненадан като ми казаха че дължа 30 (ТРИДЕСЕТ 25+ДДС) до сега попълването на декларацията беше 18 (15+ДДС).
Пипитах що се е вдигнало? Отговор: щото го правим с електронен подпис.
Бях шашнат. До сега те печатеха декларацията на специални бланки, на иглен принтер, сега е на обикновен лист на лазерен принтер. Не схванах логиката, но си платих като ПОП и най идиотското беше ДДС-то което платих за вноса беше 18,70 +2,00 лв комисионна на банката, а за декларацията 30
P.S. Ако нямаш електронен подпис, не можеш сам да си освободиш пратката !??!?!?!? Трябва да упълномощиш някой
 

arsovhome

Редовен Потребител
Тъжна новина! За пратките, които ще получаваме по пощата, за които се съгласяваме пощите да ни представляват пред митницата ще плащаме по 12лв освен ДДС-то и 3.50лв. за пощенската услуга. Ако сами отидем да си получим пратката, пак се давали 12лв(не разбрах за ЕОРИ ли или за нещо друго) плюс таксата за внасяне на парите за ДДС и 3.50 за пощенската услуга. Така, че отвсякаде сме прецакани, остава да се молим, пратката ни да бъде пропусната без митническо Известие. Но предполагам, че това ще се случва все по-рядко, защото много хора като мен ще ограничат пазаруването в зоната за ДДС и мито. Извън евросъюза ще пазарувам евтини стоки, а по скъпите от еврозоната.

Имало нови правила - пълен текст. Ето какво пратих в петък на мейла psm.sofia@bgpost.bg на пощата на митницата(вече може и на мейл, не само по факс) и снимка на обратната страница на Декларация-съгласие. Днес получих пратката и платих 31,89лв.. Обадих се в митницата и ми обясниха. Около 16.39лв. ДДС, 12 лв. да "ме представляват пощите", 3.50лв за пощенска услуга. И служителката ми обясни, че ако сам си освободя пратката, може и повече да платя + пътуване до София и обратно(и ме посъветва, ако искам - да се оплаквам някак си). Никос с DHL има някакви подобни отношения.
View attachment 9471 View attachment 9473 View attachment 9474 View attachment 9470

Не ще е малко по-просто, в тази част дето вече може да се пращат документите по мейл(до сега ползваха само факс). Ново е само попълването на тази декларация-съгласие. Но дано митниците продължат, както досега, да решават за това коя пратка ще минава по тази процедура(факт е че досега само една част минаваше, дали поради количество или поради други причини). Защото, ако зависеше от пощата, надали ще пропуснат да си вземат12-те лева.
За по-нататък смятам с Корел Фото Пайнт да си направя един образец, в който да си въвеждам само различните номер, държава и дата. Като го направя, ще я споделя.

По описания от мен начин(той съвпада частично с написаното от Светльо) става най-лесно, с най-малко загубено време и без да се ходи до митницата. Декларацията и фактурата се сканират и се пращат на мейл. Стоката се получава на адреса или в местния пощенски клон, където се и плаща.
 
Последна промяна:

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
По описания от мен начин(той съвпада частично с написаното от Светльо) става най-лесно, с най-малко загубено време и без да се ходи до митницата. Декларацията и фактурата се сканират и се пращат на мейл. Стоката се получава на адреса или в местния пощенски клон, където се и плаща.

Това също е идея която пропуснах ... Тоест отивам си в пощенският клон, и там като си получа известието, си го попълвам като декларация, след което изпращам по Е-Мейл сканираните документи, и после си чакам в пощата ?
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
Трябва да го тестваме и да го правим, защото днес бях на митница АЕРОГАРА (пратка DHL) на митническите бюра пред митницата ти правят декларацията, която накрая подписваш с електронният си подпис (Вече неможе с дискейти и флашки), само че бях незкрайно неприятно изненадан като ми казаха че дължа 30 (ТРИДЕСЕТ 25+ДДС) до сега попълването на декларацията беше 18 (15+ДДС).
Пипитах що се е вдигнало? Отговор: щото го правим с електронен подпис.
Бях шашнат. До сега те печатеха декларацията на специални бланки, на иглен принтер, сега е на обикновен лист на лазерен принтер. Не схванах логиката, но си платих като ПОП и най идиотското беше ДДС-то което платих за вноса беше 18,70 +2,00 лв комисионна на банката, а за декларацията 30
P.S. Ако нямаш електронен подпис, не можеш сам да си освободиш пратката !??!?!?!? Трябва да упълномощиш някой


Реално те в момента го правят от твое име - това описаното по горе от мен. До колкото разбрах нямат право да го правят като преди. Или е с Български Пощи - или ти сам с електронният подпис.

Явно митническите бюра сега ще се възползват и ще вдигнат цената - заради новата услуга :)
 

momchilg

Потребител
Преди я попълваха на тяхната програма, разпечатваха я и даваха една дискета или флашка с xml файл, който митничаря си го зареждаше. В момента пак я попълват на тяхната програма(защото са им вкарани кодове, % мита, и др.), генерират xml и след това го импортват в клиентския профил с електронния му подпис. Мога да кача снимка на декларацията ми, покупката е екшън камера, доставена с DHL.
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
ще е полезно да я сложиш за справка, задраскай си личните данни - другото не е проблем да се вижда.


Също много важна подробност, като ходите на митницата в София, не забравяйте да си изпратите СМС за зелена зона ... че пратката се оскъпява с още 30лв , както ми се случи на мен :)

skoba.jpg
 

momchilg

Потребител
За моята поръчка ходих до митницата на Терминал 1
 

Attachments

 • 14151955_10209067496557678_1497864168_o.jpg
  14151955_10209067496557678_1497864168_o.jpg
  286.3 KB · Прегледи: 101

chmpe

Редовен Потребител
Реално те в момента го правят от твое име - това описаното по горе от мен. До колкото разбрах нямат право да го правят като преди. Или е с Български Пощи - или ти сам с електронният подпис.

Явно митническите бюра сега ще се възползват и ще вдигнат цената - заради новата услуга :)
Следващият път сам :)
Имам вече сламка как се прави от сегашната ми декларация. Тя си седи във профила ми на митниците
 

JetMan

Администратор
Модераторски Екип
Метни я насам - като си стриеш личните данни, сигурно ще е полезна и за другите.
 
Нагоре