ПО НЕЩО ЗА ФИГУРИТЕ , КОМПЛЕКСИТЕ И 3D

Peni4A

Потребител
Да започне с това какво се съдържа във фигурите които се правят на поляната.:oops:
Всички фигури се различават по техните различни компоненти:
линии, лупинги, тона, “чупещи тона”, зависвания, свредели и комбинации от лупинги и тона:

ЛИНИИ
Всички акробатични фигури започват и завършват с хоризонтална линия с определена
дължина. Всички линии във фигурите имат начало и край, които определят тяхната дължина. Общата дължина на вертикалните линии е продиктувана от изпълнението на авиомодела. Всеки път, когато тоната са разположени на една линия, дължината на линията преди и след тях трябва да е еднаква. Те предхождат и последват лупингите.
Полет по права линия е една от най-трудните фигури.

ЛУПИНГИ
По дефиниция, лупингът трябва да има постоянен радиус и трябва да се изпълнява във
вертикална равнина. Началото и края му е добре очертана линия, която за завършване на лупинга е хоризонтална. За част от лупинга обаче, такава линия може да бъде и в друга равнина на полет, изисквана от особеностите на фигурата.
Лупингите и частите от лупинги в една фигура трябва да имат еднакъв радиус.
Всеки лупинг или част от лупинг, трябва да се изпълнява без накъсване на кръга.
При три, четири, шест и осемъглови лупинги
Главният критерий е: лупингът трябва да има равни страни и точни ъгли за посочената
фигура и цяла група лупинги трябва да има еднакви радиуси.

ТОНО
Тоната и части от тона може да се летят като индивидуални фигури или част от други
фигури. Има и тона или част от тона изпълнени в определена посока Следните критериите са приложими за всички тона:
1) Размерът на тоното трябва да бъде постоянен.
2) Тоното трябва да има витка с подчертани начало и край.
3) Всички тона летени в линия между част от лупинги трябва да бъдат разположени в средата на тази линия. Ако не е споменато друго.
4) Тактовите тона във фигури трябва да имат еднакъв въртящ размер и тактовете
трябва да са с еднаква продължителност, всеки по отделно.

ЧУПЕЩИ ТОНА
Чупещото тоно(или камшично тоно/тоно с вертикално кормило), е бързо, въртящо се авторотационно тоно, когато авиомоделът е в поза на зависване, с граничещ на критичния ъгъл на атака.
Чупещото тоно има същите критерии както аксиалните тона, като разстояние,
начало и край на въртенето и еднаква полетна част по време на изпълнението на
фигури.
В началото на чупещото тоно позата на тялото трябва да покаже определено“чупене” и
отделяне от полетната траектория, преди началото на въртенето, от когато се предполага, че авиомоделът е в поза на зависване по време на фигури. Ако зависването/чупенето го няма, моделът прави“бъчва” .
Чупещото тоно може да бъде летяно нормално или от по гръб при прилагане на същите
критерии. Позата(нормална или по гръб) е по преценка на пилота.

ЗАВИСВАНЕ С ОБРЪЩАНЕ (РАВЕРСМАН)
Критериите за тази фигура са главно линиите. Линиите трябва да имат строго вертикална и хоризонтална полетна част.
За получаване на максимален резултат, авиомоделът трябва да се завърти при зависването около центъра на тежестта (Ц.Т.) си.
Влизането и излизането трябва да съдържат част от лупинг, с еднакъв радиус.
Дължината на вертикалните линии трябва да е еднаква.
Какъвто и да е тип тоно ако трябва да се разположи винаги в средата на линиите.

СВРЕДЕЛИ
Всички свредели започват и завършват от и на хоризонтална линия. По начало, при свредела, авиомоделът трябва да загуби скорост. Влизането е от хоризонтален полет с вдигнат нос, което повдигане се увеличава с намаляване на скоростта.. Много често се вижда отклонение носенето от вятъра на авиомодела, тъй като това е състояние близко до пълна загуба на скорост и съответно контрол.
Едновременно със спускането на носа, крилото също се спуска в посока на въртенето.
Носенето от вятъра по време на въртенето в свредел не се наказва, защото моделът е в
състояние на загуба на скорост, стига то да не е извън“акробатичната зона”.
Вертикална линия на снижение, с видима дължина, трябва да има след спиране на ротацията.
Тегленето или натискането се съди като част от лупинг и ако следва тоно, то трябва да бъде разделено от добре очертан сегмент от прав полет. Помнете, че различните авиомодели могат и правят различни свредели, от различни пози и че позите не бива да се вземат под внимание, ако авиомоделът е загубил скорост. Всякакъв крен(наклон) в посоката на въртене трябва да бъде незабавно спрян, защото ако моделът не е в състояние на загуба на скорост и се върне в друго полетно състояние, фигурата строго се наказва. Размерът на въртене по време на гръбен свредел може да бъде незначително различен.

КОМБИНАЦИИ НА ТОНА И ЛУПИНГИ
Тези комбинации се използуват много, както за централни фигури, така и за обръщателни фигури. Те са много различни, но всички съдържат лупинги, част от лупинги, тона, тактови тона, част от тона, чупещи тона и линии. В имелмана и половин S и вариантите им, полутоно, чупещо тоно, тактово тоно или цяло тоно ще бъдат изпълнявани незабавно преди или след половин лупинга, което е индивидуално изискване за фигурите.
Също така ако полутоно, чупещо тоно, тактово тоно или цяло тоно се изпълнява много рано, фигурата се оценява по-ниско,
В половин Кубинската осморка и в обратната половин Кубинска осморка, тоното, тактовото тоно или чупещото тоно трябва да се разполагат в средата на линията. Радиусите на частите от лупинга трябва да са еднакви.
В хъмпти бъмпа радиусът на половин лупинга на върха(или дъното) и разстоянието между изходната част от лупинга, трябва да са еднакви с входящата част от лупинга. Много широкият или тесен лупинг се наказва.
Тона или част от тона вписани в лупингите трябва да са плавни, непрекъснати и с
постоянен радиус. Бързо въртене, където вписано тоно се изисква,се наказва.

КРЪГОВЕ С ТОНА
Кръговете с тона много се използват като централни фигури и могат да бъдат
изпълнени на голяма и малка височина. Критерии за кръговете с тона са главно
полетната част с форма на кръг, постоянната височина на кръга , постоянния размер на
тоната и вписването на тоната или части от тях в кръга.
Полетната част с форма на кръг ще се поддържа по време на цялата фигура, без отклонения във височината. На малка височина може да е сравнително трудно за да определите правилната форма на кръга.Тона и части от тона в кръговата полетна част трябва да са непрекъснати, да имат постоянен размер на въртене и трябва да са правилно позиционирани. Забавяния или ускорения на тоната близко до края им за осигуряване на правилната геометрия се наказва. Тоната или части от тях трябва да имат ясно очертано и добре определено начало и край. Обръщането на посоката на въртене се наказва. Изисква се тона или част от тона трябва да се изпълнят навън или навътре в кръга. За тона или част от тона изпълнени в грешна посока се поставя оценка нула.

От тук започва всичко като фигури .Дори и за BG класове като ,,Народен,, и ,, Спорт ,,
Всички фигури в комплексите са комбинация от по горе изброените.На всеки 2 години те се променят за 2014 и 2015 ще е Р-15 за F3A
 

Tassadar

Редовен Потребител
Благодаря на Пенича за полезната информация! Предполагам, че критериите за изпълнение на фигурите са същите които се прилагат при оценяване на състезанията по фигурно летене в България. В тази връзка имам няколко въпроса:

1. Тона: има ли критерии за времето за изпълнение на една витка на бавното тоно (примерно 4 секунди) и зависи ли това от мащаба на модела и съответната му полетна му зона? В предвид, че полетната зона за модел с 2 метра размах е по-голяма от зоната на модел 1.3 метра.

2. Раверсман: наказва ли се помагането с обдухване на кормилата при завъртането в горна мъртва точка? Т.е. изпълнение на Раверсман с не напълно спрян мотор при електрически модели. При ДВГ дори на празен ход имаме известно обдухване на кормилата. И второ: какво е правилното име на фигурата? В стари преводи от руска литература се среща като Ранверсман.

3. Свредел: наказва ли се помагането с елерони за влизане (само за влизане) в свредел? Някой модели не могат сами да влязат във фигурата, а просто парашутират.

4. Имелман и Split S: Има ли разлика в изискванията за пауза или липса на пауза между полутоното и полулупинга при тези фигури за различните класове - Народен, Спорт, F3A? В някой западни ръководства по фигурно летене се препоръчва кратка, но отчетлива пауза между двете подфигури.
 

vesibo

Редовен Потребител
Да наистина информацията е полезна, а и въпросите на Пепи са много уместни.Хубаво обаче би било Пенко, когато има време да качи фигурите и комплексите в картинки.:biri:
 

Peni4A

Потребител
Привет Пепи ще се постарая да отговоря на въпросите до колкото знам. За въпрос 1
Няма определено време за правене на тоно трябва да има постоянен размер на въртене и трябва да е правилно позиционирано в зоната на полети в зависимост от големината и скоростта на модела.Това се определя от пилота на модела. Нормално е по-малките модели да са на по близка дистанция до пилота но се спазва пак зоната на полети.Ето как трябва да изглежда направата на единично тоно в зона.rc-aerobatics-aileron-roll.jpg


basic2013_slide0002_image004.pngЗа въпрос 2
Не се наказва при помагането с обдухване на кормилата при завъртането.Наказва се посукването при подаване на рязко газ на модела тогава се стреми да се завърти.Много от пилотите дори не отнемат напълно газта предпочитат да загубят няколко точки вместо да направят махало и да получат нула.
basic2013_slide0007_image024.png

За въпрос 3
Да наказва се видимото накланяне с елерони за това ако е още преди да спре модела. След като модела е в състояние на срив той се накланя на ляво или надясно и едва тогава е помагането с елероните. Много често съм наблюдавал модела тръгва на дясно а му дават обратната команда на ляво и тогава става една.Само за тази фигура не се следи за точното място на модела важно е да не е извън зоната.
basic2013_slide0011_image039.png

За въпрос 4
Да има разлика. Във всеки комплекс има конкретни изисквания за това дали да е с пауза или липса на пауза между полутоното и полулупинга. Това е описано конкретно в ръководството за изпълнение на фигурата. В зависимост в кой клас се изпълнява това е и изискването дали да има права или непосредствено след излизането е изпълнено тоното на изхода от лупинга както е при имелмана.
Но няма да коментирам за сега нищо за тези фигури защото трябва да бъдат сменени комплексите от 2014 година.
basic2013_slide0010_image035.pngКакво ще се кара през 2014год. трябва да реши БФА за класовете ,, Народен ,, и ,,Спорт,, единственото сигурно е комплекса за Р-15 на F3A

 

Tassadar

Редовен Потребител
Благодаря Пенко! Добре е да знаем как да учим и тренираме фигурите правилно, че веднъж като ги научиш грешно трудно се оправят.:boi:
 

skymedia

Потребител
Страхотна тема. Точно това ми трябваше. Пускам симулатора, а после на поляната :)
 

Tassadar

Редовен Потребител
Излезе официално правилника и комплекса за F3A на БФА с описание на фигурите на български:

http://www.bfavio.com/images/Docs/Pravilnici/SportenPrawilnik_F3_Akrobatiki_rev01.pdf

Положението с клас "Народен" и "Спорт" не е ясно. Предполагам, че "Народен" ще се кара по стария комплекс, но за "Спорт" би трябвало да е нов. Но защо ли се бави? След три месеца има турнир. Или "Спорт" ще се кара по А-14?
 
Нагоре